Splošni pogoji uporabe

Povzetek

Portal Meetpeople.biz (v nadaljevanju: Portal) ureja okolje, za katerega večino vsebin zagotovijo uporabniki sami.

Odgovornost za podatke in vse vsebine, ki jih objavite, nosite sami. Na Portalu ne smete objavljati nezakonitih ali škodljivih vsebin.

Lastnik in upravljalec Portala občasno preverja vsebino, ki jo objavljajo uporabniki, vendar pa v nobenem primeru ni odgovoren za vsebino, ki jo uporabniki objavljajo.

Z včlanitvijo dovoljujete prejemanje obvestil o aktivnostih ali elektronskih sporočil o vašem profilu in z njim povezanimi aktivnostmi. Katera obvestila želite prejemati lahko nastavite v svojih nastavitvah kadarkoli želite.

Neupoštevanje pravil, neprimerne ali nezakonite objave lahko pripeljejo do prekinitve ali izključitve uporabnika brez opozorila.

Odgovornost lastnika in upravljalca Portala je omejena največ kolikor dopuščajo veljavni predpisi. Tako lastnik in upravitelj Portala ni odškodninsko ali kako drugače odgovoren za katerekoli vsebine, ki se nahajajo na Portalu.

 

Privolitev

Portal je v lasti lasti družbe E-NETSI d.o.o., s sedežem v Ljubljani, Šmartinska 58, Slovenija, matična številka podjetja je 2088185, ID za DDV je SI11043687 (v nadaljevanju: Upravljavec).

Z uporabo Portala se strinjate s temi pogoji uporabe (v nadaljevanju: Splošni pogoji uporabe). V kolikor se s Splošnimi pogoji uporabe ne strinjate, potem vam predlagamo, da Portala ne uporabljate.

Poleg seznanitve s temu Splošnimi pogoji poslovanja, vam predlagamo, da se seznanite še z Izjavo o zasebnosti na Portalu. Splošni pogoji uporabe skupaj z Izjavo o zasebnosti tvorijo celoten dogovor med vami in Portalom oziroma med vami in lastnikom in upravljalcem Portala(v nadaljevanju: Dogovor).

 

Uporaba in dostop

Storitve, ki jih ponuja Portal, so samo za osebe stare nad 10 let. V okviru uporabe Portala morate posredovati pravilne, točne in resnične podatke, ki niso zavajajoči in jih boste posodobili, če pride do sprememb. Z uporabo portala izjavljate, da posredovani podatki ne kršijo pravic tretjih oseb.

 

Članstvo

Dostop do storitev Portala lahko pridobite in postanete član Portala tako, da se vpišete na Portal in si ustvarite profil na Portalu. Članstvo pripada uporabniku in ne more biti dodeljeno ali prenešeno na tretje osebe.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka ste podvrženi tem Splošnim pogojem uporabe tudi, če kakorkoli uporabljate ta Portal, kljub temu, da se vanj ne vpišete ali si ne ustvarite svojega profila.

Portal lahko zavrne katerokoli zahtevo za članstvo. Članstvo postane aktivno šele s prejemom potrdila aktivacije profila.

 

Prekinitev in izključitev

Vaše članstvo na Portalu lahko kadarkoli prekinete v nastavitvah svojega profila.

Prekinitev članstva tako z vaše kot tudi z naše strani, vam ne daje pravice do kakršnekoli odškodnine.

Lastnik in Upravljalec Portala lahko kadarkoli prekine ali izključi vaše članstvo, če obstaja resen sum da kršite te Splošne pogoje uporabe. Taka prekinitev ali izključitev se lahko zgodi brez predhodnega opozorila, čeprav boste o tem vedno obveščeni po samem dogodku preko elektronske pošte. Po taki prekinitvi ali izključitvi se ne morete več registrirati kot naš član ali uporabljati naših storitev, razen če vas obvestimo, da smo izključitev umaknili.

Z uporabo Portala izjavljate, da razumete in sprejemate, da prekinitev vašega članstva iz kakršnegakoli razloga pomeni, da je lahko vsebina, ki ste jo vnesli na Portal, po presoji lastnika in upravljalca Portala, delno ali v celoti izbrisana.

 

Obveznosti za uporabnike

Vsaka uporaba Portala mora biti v skladu z veljavnimi predpisi. Portala ne smete uporabljati, če vam veljavni predpisi tega ne dovoljujejo.

Če uporabnik zagreši kaznivo dejanje, lahko Portal posreduje osebne podatke tega uporabnika ustreznim organom, če je to potrebno, in to naredi brez predhodnega obvestila tega člana. Več informacij o tem, kako ravnamo z vašimi osebnimi podatki, lahko najdete v naši Izjavi o zasebnosti.

Portala ne smete uporabljati za širjenje reklamnih gradiv brez izrecnega dovoljenje lastnika in upravljalca Portala.

 

Vsebine, ki jih objavijo uporabniki

Vsak uporabnik je odgovoren za vsa besedila, slike in vse druge informacije, ki jih objavi na Portal.

Uporabnik predvsem:

  • ne sme objavljati žalitev, opolzkih izjav ali pornografskih vsebin ali katerihkoli drugih vsebin, ki bi lahko žalile človeško dostojanstvo;
  • ne sme škodovati ostalim uporabnikom in obiskovalcem Portala z nameščanjem računalniških virusov in drugih škodljivih programov;
  • ne sme objavljati vsebin, ki zavajajo, nadlegujejo, grozijo, klevetajo ali mučijo druge uporabnike ali obiskovalce Portala;
  • ne sme zalezovati drugih uporabnikov Portala ali jih skušati prepričati v svoja politična ali verska prepričanja. Pretirane uporabe nacionalnih ali verskih simbolov ne bodo tolerirane;
  • ne sme se izdajati za drugo osebo in lahko objavlja samo vsebine, ki se vežejo na njegovo resnično osebnost;
  • ne sme objavljati nezakonitih vsebin ali vsebin, ki bi lahko spodbujale vedenje, ki bi lahko bilo kaznivo. Slike z orožjem niso dovoljene;
  • ne sme objavljati vsebin, ki kršijo intelektualne pravice drugih oseb ali pravice upodobitev. To pomeni, da ne sme kopirati tujih gradiv ali slik brez izrecnega dovoljenja njihovega avtorja;

 

Lastnik in upravljalec Portala ima pravico a ne obveznost, da preverja uporabnike in vsebine, ki jih objavljajo na Portalu, in da nadzoruje spore med uporabniki.

Lastnik in upravljalec Portala lahko izbriše vsako vsebino uporabnikov Portala, če ta ne upošteva Splošnih pogojev uporabe ali če škoduje lastniku ali tretjim osebam.

 

Varnost

Če uporabnik objavi in/ali zaupa ostalim uporabnikom kakršnekoli zaupne ali občutljive podatke o sebi, to počne popolnoma na lastno odgovornost.

Uporaba prijav, gesel in/ali drugih vpisnih šifer (v nadaljevanju "vpisni podatki") so odgovornost uporabnika. Uporabnik mora ohraniti zaupnost in varnost vpisnih podatkov. Uporabnik mora nemudoma obvestiti Portal o kršenju ali zlorabi vpisnih podatkov, tako da pošlje elektronsko sporočilo na Upravljalcu portala.

Z uporabo Portala se uporabnik strinja da bo pri komunikaciji z ostalimi uporabniki upošteval primerne varnostne ukrepe.

 

Obvestila in sporočila o storitvi

Z uporabo Portala uporabnik dovoljuje da mu Portal pošilja pomembna obvestila v okviru Portala, mobilne aplikacije ali preko elektronske pošte.

Uporabnik mora vpisati pravilne kontaktne podatke, sicer ne bo mogel prejemati pomembnih obvestil.

Vsak uporabnik sam preko nastavitev v svojem profilu določa, katera sporočila in obvestila želi prejemati od Portala. Uporabnik portala sprejema in se strinja, da je sam odgovoren za kakršnokoli škodo, ki bi mu nastala, če zaradi napačnih ali neažurnih kontaktnih podatkov, ne prejme pomembnega obvestila s strani Portala.

 

Odgovornost

Lastnik in upravljalec Portala ni odgovoren za vedenje uporabnikov Portala ali če njegove storitve ne dosežejo pričakovanj uporabnikov. Portal ne zagotavlja izrecnega ali impliciranega zagotovila o zanesljivosti, varnosti ali kontinuiteti storitev, ki jih ponuja.

Portal nima nadzora nad kakovostjo, združljivostjo in varnostjo uporabnikov ali nad resničnostjo, točnostjo in celovitostjo kakršnihkoli objav na Portalu. Uporabnik se strinja in sprejema, da je kljub prepovedim, zapisanim v teh Splošnih pogojih uporabe, vsebina na Portalu lahko netočna ali zavajajoča.

Lastnik in upravljalec Portala v nobenem primeru ni odgovoren za kakršnokoli neposredno, posredno ali posledično škodo, ki izhaja iz ali se veže na vedenje uporabnikov ali kogarkoli drugega v povezavi z uporabo Portala, vključno (brez omejitve) z materialno, nematerialno ali kakršnokoli drugo nastalo škodo.

 

Pravice intelektualne lastnine

Vsak uporabnik Portala izjavlja, zagotavlja in potrjuje, da podatke objavljene na svojem profilu objavlja sam, in da je edini avtor svojega profila. Vsak uporabnik sam odgovarja za pravico do objave vsebin, ki jih objavlja.

Vsebinska in grafična zasnova Portala predstavlja intelektualno lastnino, kakor tudi blagovne znamke, logotipi, grafike, slike, animacije, video posnetki in besedila, ki se pojavljajo na Portalu in so pripravljeni s strani lastnika ali Upravljalca Portala so tudi intelektualna lastnina lastnika Portala in se ne smejo razmnoževati, uporabljati, objavljati, širiti, prodajati ali prikazovati brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnika Portala, razen kadar ni drugače določeno.

 

Veljavni zakoni in pristojna sodišča

Za reševanje vseh morebitnih sporov, izvirajočih iz teh Splošnih pogojev uporabe ali celotnega Dogovora, je izključno krajevno pristojno sodišče Republike Slovenije, ki je stvarno pristojno za območje, kjer ima lastnik oziroma upravljalec Portala svoj sedež. Za reševanje morebitnih sporov se uporablja izključno veljavno slovensko pravo.

 

Spremembe teh Splošnih pogojev uporabe

Lastnik oziroma upravljalec Portala si pridržuje pravico, da te Splošne pogoje uporabe kadarkoli spremeni. Spremenjena različica bo začela veljati petnajst (15) dni po objavi na Portalu. Uporabnikovo nadaljevanje uporabe Portala pomeni, da se strinja s spremenjenimi Splošnimi pogoji uporabe.